2023 Özet Bültenler

Özet Bülten 2023-64__01.01.2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret ile Asgari Ücret Tutarı Belirlenmiştir.

-İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:8000) Resmi Gazetede'de Yayımlanmıştır.

-7491 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

-2024 Yılı Hizmet Fatutalarımız Hakkında Açıklama


Özet Bülten 2023-63__TCMB Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Değiştirdi

-Beş Milyon Türk Lirası Üzerinde Verilecek Krediler İçin Hesap Durumu Belgesi Alma Zorunluluğu Getirildi.

Özet Bülten 2023-62__Ar-Ge İndirimi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kazanç İstisnasından Faydalananların Fon Ayırma ve YatırımYapma Yükümlülüklerinde Değişiklik Yapılmıştır.

Özet Bülten 2023-61__2024 Yılı Defter Tasdikleri

Özet Bülten 2023-60__TCMB Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Değiştirdi

-2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 Olarak Belirlenmiştir.


Özet Bülten 2023-59__7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Yeni Kurulacak Anonim Şirketler İçin Asgari Sermaye Tutarı 250.000 TL'ye Limited Şirketler için 50.000,-TL ye yükseltilmiştir.

-İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Gümrükte Ödenen KDV'nin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır.


Özet Bülten 2023-58__Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlendi

-Bazı Elektrikli Otomobillerde ÖTV Matrahı Değiştirildi.

Özet Bülten 2023-57__Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistematik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişikliği Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

Özet Bülten 2023-56__TCMB Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Değiştirdi

Özet Bülten 2023-55__TTK 376'ıncı Maddesi Kapsamında Sermaye Kaybı veya Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Hesaplamalarda Dikkate Alınmayacak Gİder ve Kur Farklarına İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi 1 Ocak 2025 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

Özet Bülten 2023-54__2023 3. Geçici Vergilendirme Dönemi Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi


Özet Bülten 2023-53__Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı

Özet Bülten 2023-52__Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:527)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:549) Resmi Gazete'de Yayımlandı.

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:550) Resmi Gazete'de Yayımlandı.

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:551) Resmi Gazete'de Yayımlandı.

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:552) Resmi Gazete'de Yayımlandı.
-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:531)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:553) Resmi Gazete'de Yayımlandı.

-Dijital Vergi Dairesi Hizmete Açılmıştır.

-Enflasyon Düzeltmesi İşlemleri
Özet Bülten 2023-51__TCMB Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Değiştirdi


Özet Bülten 2023-50__Taşınmazların Kısmi Bölünme İmkanı 01.01.2024 Tarihinde Sona Ermektedir.


Özet Bülten 2023-49__SGDP İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi 22.09.2023 Tarihli SGK Genel Yazısı


Özet Bülten 2023-48__47 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı.


Özet Bülten 2023-47__TCMB Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Değiştirdi


Özet Bülten 2023-46__Karekod Standardı Uygulandı.

-Bankalarca KKM Hesaplarına Sağlanan Ek Menfaatlerin (Primler) KKM İstisnası Karşısındaki Durumu


Özet Bülten 2023-45__4 Seri No. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanunla İlgili Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.


Özet Bülten 2023-44__1/8/2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir.

-Seri: B Sıra No:19 Genel Tebliği 05/08/2023 Tarihli ve 32270 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.


Özet Bülten 2023-43__7456 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.

-30/06/2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesaplarına Dönüştürüllmesi Halinde Sağlanan Kazançlar Kurumlar Vergisi Vergiisi İstisnasından Yararlanılabilecektir.

-Borç Yapılandırılması İle Metrah Artırımı Peşin ve İlk İki Taksit Ödemelerinde Son Gün (Bugün) 31 Temmuz 2023'dür.

Özet Bülten 2023-42__2023 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

Özet Bülten 2023-41__TBMM Kabul Edilip Resmi Gazetede Yayımlanan 7456 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

-Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi.

-Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Tutarları Artırılmıştır.
-Yeniden Belirlenen Harç Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

-
2023 2. Geçici Vergilendirme Dönemi Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi

Özet Bülten 2023-40__Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.

1- Yeni Kanun Teklifi İle Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler.
2- Kendi Hisse Senedini Alan Şirketlerde Stopaj Değişikliği.
3- Harç Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır.
4- Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı Yükseltilmiştir.
5- KDV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.
6- Şans Oyunları Vergilerinde Artış Yapılmıştır.

Özet Bülten 2023-39__TCMB'na Döviz Pozisyon Bildiriminde Erteleme

-2023 Mali Tatili

-GVK'nın Geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresi Uzatılmıştır.

-Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden Yapılacak Stopaj Oranı %25'e Çıkarılmıştır.

Özet Bülten 2023-38__TCMB Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Değiştirdi

-Ofisimiz 27 Haziran 2023 Arefe Gününde Kapalı Olacaktır.

Özet Bülten 2023-37__Yevmiye Defteri Kapanış Onayı

-Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Doldurulması Hakkında Hatırlatma

-01.07.2023-31.12.2023 Dönemi Asgari Ücret Ve İşverene Maliyeti Açıklandı.


Özet Bülten 2023-36_Ek Verginin 12 Aya Kadar Taksitlendirilmesi Olanağı Getirilmiştir.


Özet Bülten 2023-35__KOBİ Tanımında Bilanço Büyüklüğü veya Hasılat Sınırı 500.000.000 TL'ye Çıkartıldı

-Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı.

Özet Bülten 2023-34__7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ile İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı


Özet Bülten 2023-33__Akaryakıt ve LPG Sektöründe Teminat Verme Süresi Uzatıldı

Özet Bülten 2023-32__17 Mayıs 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Özet Bülten 2023-31__Kesinleşmiş Borçların Yapılandırıması Broşürü Yayınlandı

-İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü Yayınlandı

-İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı.

Özet Bülten 2023-30__Emlak Vergisi Birinci Taksit Ödeme Süresi Başlamıştır.

-Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar.

Özet Bülten 2023-29__Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayımlandı

-7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayımlandı.

Özet Bülten 2023-28__31.03.2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesaplarına Dönüştürülmesi Halinde Sağlanan Kazançlar Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanabilecektir.

Özet Bülten 2023-27__Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:3) Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

Özet Bülten 2023-26__TCMB'nca Özet Döviz Pozisyonu Raporlamasında Değişiklik Yapıldı

Özet Bülten 2023-25__22 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 07/04/2023 Tarihli ve 32156 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

-2023 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.

Özet Bülten 2023-24__Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:46) Resmi Gazete'de Yayımlandı.

-Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı ve GİB Tarafından Kurumlar Vergisi Rehberi Yayımlandı.

Özet Bülten 2023-23__31 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2022 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları ve e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma ve “Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

-47 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

-Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya TL Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Destek Sağlanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Özet Bülten 2023-22__7440 Sayılı 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine Dair Tebliğ (Seri No:1) Resmi Gazete'de Yayımlandı

-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Resmi Gazete'de Yayımlandı.

-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:2) Resmi Gazete'de Yayımlandı

-TCMB'na Döviz Pozisyon Bildirimi

-EYT Kapsamında Emekli Olan Çalışanlara Ödenecek Kıdem Tazminatına İlişkin Kredi Garanti Fonu Desteği Açıklandı.

-Kurumlar Vergisi Beyanname Döneminin Yaklaşmasıyla Finansman Gider Kısıtlaması ve Ek Deprem Vergileri Konusunda Gelen İhtirazi Kayıt Talepleri

Özet Bülten 2023-21__İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

-Gelir İdaresi Başkanlığınca, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Geneş Tebliği (Seri No:1) Taslağı Hazırlanmış ve İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır.


Özet Bülten 2023-20__7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla Yapılan Vergi Affı Düzenlemeleri

Özet Bülten 2023-19__7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla Yapılan Düzenlemeler


Özet Bülten 2023-18__7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

Özet Bülten 2023-17__Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Düzenlemesi Olarak Bilinen 7438 Sayılı Kanun İle İlgili İşlemler

-Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı

Özet Bülten 2023-16__Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:21) 01/03/2023 Tarhli ve 32119 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

-Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayımlandı

-4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yenideb Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6885) Resmi Gazete'de Yayımlandı

-Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Düzenlemesi Olarak Bilinen 7438 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Özet Bülten 2023-15__Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Sivas İli Gürün İlçesi İçin de Mücbir Sebep İlan Edildi

-Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No:17 Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

-Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin Teslimlerinde 31.12.2023 Tarihine Kadar Koşulsuz Olarak %1 KDV Oranı Uygulanacaktır.

-6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:45) Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Özet Bülten 2023-14__Gelir İdaresi Başkanlığınca, "Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımalr Rehberi" Yayımlandı

-Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Elazığ İli İçinde Mücbir Sebep İlan Edildi.

-Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A Sıra No:15) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca, "Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi" Yayımlandı.

Özet Bülten 2023_13__Deprem Nedeniyle Ohal İlan Edilen Yerlerdeki Afetzedelere ve Buralarda Kullanılmak Üzere Bazı Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Konteyner ve Prefabrik Yapı Teslimlerinde KDV Oranı 31.12.2023' e kadar %1'e indirilmiştir.

-Tam Mükellef Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri veya Ortaklık Paylarına İlişkin Olarak Dağıtılmış Kar Payı Sayılan Tutarlar Üzerinden Yapılacak Tevkifat Oranı %0'a Düşürülmüştür.

Özet Bülten 2023-12__Gelir İdaresi Başkanlığınca "Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni Hakkında" Duyuru İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır.

-Gelir İdaresi Başkanlığının "Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetleri" Konulu Yazısı.

-Deprem nedeniyle İlan Edilen Olağanüstü Hal Kapsamında Yargıda Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlanmıştır.

Özet Bülten 2023-12_Ek Gelir İdaresi Bedelsiz Konaklama


Özet Bülten 2023-11__Gelir İdaresi Başkanlığınca "Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu" Konulu Duyuru İnternet Sayfasında Yayımlanmıştır.

-Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükellefler Mücbir Sebep Süresi Boyunca Kısmi KDV Tevkifatı Kapsamındaki Alımlarında KDV Tavkifatı Yapmayacaklardır.

-SGK'nın Prim Borçlarının Ödeme Süreleri İle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyurusu


Özet Bülten 2023-10__548 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

-Konaklama Vergisi Rehberi Yayımlandı.

-Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler için Mücbir Sebep Hali İlan Edildi


Özet Bülten 2023-9__Ülkemizde Meydana Gelen Üzücü Depremler Nedeniyle Yapılacak Bağışlar

Özet Bülten 2023-8__31/12/2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesaplarına Dönüştürülmesi Halinde Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanabilecektir.

-Yeni Af Kanun Teklifi TBMM'ye Sunulmuştur.

Özet Bülten 2023-7__7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2'nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı.

-Şirketimizce Yapılan Özellikli İşlemlere İlişkin Bilgilendirme

Özet Bülten 2023-6__1 Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:537)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:547) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

2- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:545) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

3- 546 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

2023-6_EK_546_vuk_gente.

Özet Bülten 2023-5__Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2022 Yılı İçin Esas Alınacak Oran %13,47 Olarak Güncellendi

-01.01.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı Değiştirildi.

-Artırımlı Ar-Ge & Tasarım İndirimi Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır.

-Yurtdışı Harcırah Gündelikleri


Özet Bülten 2023-4__Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İnidirimine 2022 Yılı İçin %13,54 Oranı Esas Alınacaktır.

-Ek Mali Tablo Ekleme Yükümlülüğü ve 7/A Muhasebe Zorunluluk Hadleri

Özet Bülten 2023-3__01.01.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklanmıştır

-Adat İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı.


Özet Bülten 2023-2__31.12.2022 Tarihinde Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Döviz Kurları Listesi

-322 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

-TCMB Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Değiştirdi
Özet Bülten 2023-1__Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete'de Yayımlandı

-2023 Yılı Hizmet Faturalarımız Hakkında Açıklama

Özet Bülten 2023-1_Ek Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2023 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar