2021 Özet Bültenler

2021-19__Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ 06.04.2021 Tarihinde Resmi Gazete Yayımlandı.
2021-18__GVK'nın Geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen 31.03.2021 Tarihine Kadar Geçerli İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresi 31.05.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

-Kurumlar Vergisi Oranının Geçici Süreyle Artırılmasının da İçeren Torba Yasa Teklifi Meclise Sevk Edildi.


2021-17__Akaryakıt İstasyonlarında Yeni Nesil ÖKC'ye Geçişe İlişkin Olarak, 24.03.2021 Tarihli Resmi Gazetede 527 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Yayımlandı


2021-16__Gelir İdaresi Başkalığı Tarafından Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Olarak "19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği" Hazırlanarak İnternet Sayfasında Yayımlandı.


2021-15__Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından "5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/56" ile 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı İlan Edilmiştir.

-Ülke Bazlı Raporun Verilme Süresinin Son Günü 31.03.2021'dir.

2021-14__Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından İnternet Sitesinde,524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru” Yayımlanmıştır,

- Fesih Yasağı Ve Nakdi Ücret Desteği 17/05/2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır,.

- Ücret Gelirlerinde Beyana İlişkin Açıklamalar.

2021-13__Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi 28.02.2021 Tarihinde Kadar Uzatılmıştır.

-Gelir İdaresi Başkanlığı, Her Gelir Unsuru İçin Hazırladığı Rehber ve Broşürleri İnternet Sayfasında Yayımlamıştır.


2021-12__İlave 6 Puanlık Bölgesel Sigorta Prim Teşviki Uzatılmıştır.

-Yurtiçinden ve Yurtdışından Sağlanan Yabancı Para Nakdi Krediler ile Dövize Endeksli Kredilerin Toplamı 15 Milyon ABD Doları ve Üstübde Olan Firmaların Merkez Bankasına Sürekli Bildirim ve Bağımsız Denetim Yaptırma Yükümlülüğünde Değişiklik Yapılmıştır.


2021-11__Ülke Bazlı Raporun Verilme Süresi Uzatılmıştır.

-Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek Kendi Bünyelerinde İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen (I) Sayılı Listeye Dahil olan Mallarda ÖTV Tutarları Sıfıra İndirilmiştir.

-1 Mart 2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan KDV Tevkifatı Tablosu Ekte Sunulmuştur.

2021-11_Ek Tevkifat Tablosu


2021-10__Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı


-Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır.


2021-9__35 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

2021-8__509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:256) 09/02.2021 Tarih ve 31390 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

-525 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 31.12.2020 Tarihinde Uygulanacak Kurlar Belirlendi

-7256 Sayılı Kanun Kapsamında Hatalı Başvuru Yapanlara 2021/1 Sayılı İç Genelge ile Düzeltme İmkanı Sağlandı

-Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 11.02.2021 Tarihli ve 2021/3 Sayılı Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi Hakkında Genelge Yayımlanmıştır.

2021-7__Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemleri E defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenmesine İlişkin Süre Uzatılmıştır.

-02.02.2021 Tarihi Resmi Gazetede yayımlanan 3471 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Elektrikli Otomobil ÖTV Oranları Artırılmıştır.

-Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Vergi Tevkifatı Oranı Yüzde 5 Olarak Belirlenmiştir.

-7263 Sayılı Kanun ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Ar-Ge Kanununda Değişiklikler Yapıldı

-34 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

-Serbest Bölgelerde Uygulanan Ücret Stopaj Teşviki İçin Gerekli %85 İhracat Oranının 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması Kararlaştırılmıştır.


2021-6__E-Defter Berat Saklama Uygulamasına (E-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Koyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenmesi) İlişkin Olarak GİB Tarafından Sık Sorulan Sorular Dokümanı Yayımanmıştır.

-30 Ocak 2021 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan 3470 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Riskli Yapıların Bulunduğu Yerlerde Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri KDV Oranında Değişiklik Yapılmıştır.

-30 Ocak 2021 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan 3469 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel İletişim Vergisi Oranı Arttırılmıştır.

-30 Ocak 2021 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Değişikliği ile Konaklama Hizmetlerine Yönelik Sözleşmeler Döviz Cinsinden Yapılabilecektir.

2021-5__25 Ocak 2021 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:523)" ile Ba-Bs Formlarına İlişkin Olarak Değişiklik Yapılmıştır.

- 25 Ocak 2021 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:524)" ile Bazı Sektörlerde Mücbir Sebep İlan Edilmiştir.
-25 Ocak 2021 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı:2010/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2021/1)" Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlar Artırılmıştır.2021-4 E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri

Nakdi Ücret Desteği ve 7256 Sayılı Desteklerde, Destek Tutarı Arttırılmıştır

-Nakit Sermaye Arttırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2020 Yılı İçin Esas Alınacak Oran %19,62'dir.

-2020 Yılının İkinci Altı Aylık Dönemine İlişkin GEKAP Beyannamesi Verme Süresinin Son Günü 01.02.2021'dir.

2021-3__ Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği 15.01.2021 Yayımlandı

2021-2__Kar Dağıtım Kısıtlaması 01.01.2021 Tarihi İtibariyle Sona Ermiştir

2021-1__7256 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru ve Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatıldı

2021/1__Ek-VUK Had ve Miktarları