2022 Özet Bültenler

2022-5_Enflasyon Düzeltmesini Erteleyen ve Tüzel Kişiler için Kur Korumalı TL Mevzuata Geçenlere Vergi İstisnası Getiren 7352 Sayılı Kanun TBMM 'de Kabul Edildi.

-22 Ocak 2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

-Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlar Artırılmıştır.

-E-defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri İtibariyle Yükleme Tercihi 31.01.2022 Tarihine Kadar Yapılabilecektir.

-Bağımsız Denetim İşlemlerinde de Enflasyon Düzeltmesi Yapılmasına Gerek Olmadığına İlişkin KGK Duyurusu Yayımlandı.

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:40) Yayımlanmıştır.

-E-Belge Uygulamalara İlişkin Değişiklikler Yapan Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.

-Yatırım Teşvik Belgesi Temini İçin Asgari Tutarı Değişti

-Kıdem Tazminatı Tavanı Güncellenmiştir.


2022-4__318 Seri No'lu Gelir Vergisi Tebliği Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

-Enflasyon Düzeltmesini Erteleyen ve Tüzel Kişiler için Kur Korumalı TL Mevzuata Geçenlere Vergi İstisnası Getiren Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu


2022-3__Gelir İdaresi Başkanlığınca Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Kamuoyunun Görüşüne Açıldı

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 319 Seri No'lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Güncellendi

-Varlık Barışından Yararlanma Süresi 6 Ay Uzatıldı

-Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2021 Yılı İçin Esas Alınacak Oran %24,52'dir.

-2022 Yılı Bordro Parametreleri

2022-2__İhracat Bedellerinin %25'inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğu Getirildi

-SGK 5 Puanlık İndirimi İçin Tüm Türkiye'de Borç Sorgulaması Yapılacak

-Bireysel Emeklilik Sisteminden Cayma veya Ayrılma Hakkını Kullanan Çalışanın Otomatik Olarak Tekrar Siteme Alınması Uygulamasına Son verildi

-Cazibe Merkezlerinde teşvik imkanlarından Yararlanma Süresi 31.12.2022 Tarihinr Kadar Onaylatıldı.

-2022 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları Belirlendi

-2022 Yılında Beyannameleri SM veya SMMM'ye imzalatma Zorunluluğuna İlişkin Hadler

2022-1__Gelir İdaresi Başkanlığınca 318 Seri No'lu Gelir Vergisi Tebliği Taslağı Kamuoyunun Görüşüne Açıldı.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 319 Seri No'lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Kamuoyunun Görüşüne Açıldı

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Yılı Vergi Takvimi Yayımlanmıştır.

-KDV Kanununun Geçici 37. Maddesi Kapsamında Uygulanan Yatırım Teşvik Belgeli İnşaat işleri KDV iadesi Uygulama Süresi ile Covid 19 Aşılarında Uygulanan İndirimli KDV Oran Uygulama Süresi Uzatılmıştır.

-Kur Korumalı Mevduata İlişkin Yapılan Stopaj Düzenlemelerine İlave Olarak Altın Hesabından Yapılan Dönüşlere İlişkin Stopaj Oranları da Düşürüldü

-Reeskont ve Avans Oranı Belirlenmiştir.

-2022 Yılı Hizmet Faturalarımız Hakkında Açıklama