2022 Özet Bültenler

2022-31__Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:537) Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.


2022-30__Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:20) Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.


2022-29__Emlak Vergisi Birinci Taksit Ödeme Süresi Başlamıştır

Mayıs ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar


2022-28__Gelir İdaresi Başkanlığınca 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslaği Hazırlandı.


2022-27__Gelir İdaresi Başkanlığınca Geçici ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hazırlandı

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 9 Seri No.lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Geneş Tebliği Taslağı Güncellenmiştir.


2022-26__Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) Yayımlanmıştır.


2022-25__Menkul Kıymet Sözleşmelerinde Getirilen TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğuna İlişkin Maliye Bakanlığı Basın Duyurusu Yayımlanmıştır.


2022-24__Menkul KIymet Sözleşmelerinde Getirilen TL cinsinden Ödeme Zorunluluğuna İlişkin Bazı Özel Durumlar


2022-23__İhracat Bedellerinin %25 Olan Bankaya Satılma Zorunluluğu %40'a Çıkarılmıştır.

-2021 Yılı Beyanlarında 1 Milyon ve Üzeri Teknokent Kazanç İstisnasından veya AR-GE İndiriminden Yararlanan Mükelleflere Yönelik Hatırlatma.

-Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Getirildi.


2022-22__08/04/2022 Tarihli ve 7394 Sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değet Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15/4/2022 Tarihli ve 31810 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.2022-21__2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır.

-VUK Geçici 32. Maddesi ve VUK mükerrer 298/Ç Maddesi Uyarınca Yeniden Değerleme Uygulamaları

2022-20__TL Mevduat Faizlerindeki, Banka Tahvil/Bonolarındaki ve Kira Sertifikalarındaki Stopaj İndirimi Uygulaması 30 Haziran 2022 Tarihine Uzatıldı

-2022 1. Geçici Vergilendirme Dönemi Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi


2022-19__Bazı Mal ve Hizmet Teslimlerinde KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı


2022-18_Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Kapsamında Açılan Türk Lirası Hesapların Vade Sonunda Dövize Dönüşümünde Banka Tarafından Yapılan Kambiyo Satışlarında Uygulanacak BSMV Oranı %0 Olarak Belirlendi

-Yeni Sunulan Torba Kanun Teklifinde Vergi Uygulamaslarına İlişkin Bazı Düzenlemeler Yer Almaktadır.


2022-17__Altın Hesaplarından TL Hesaplara Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin TCMB Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

-Döviz Hesaplarından TL Hesaplara Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin TCMB Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

-Yurtdışı Yerleşiklerin Yuvam hesapları Hakkındaki TCMB Tebliğinde Değişiklik Yapıldı


2022-16__Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Siteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ (Sayı:2022/11) Resmi Gazete'de Yayımlandı.

-Altın Hesaplarından TL Hesaplara Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin TCMB Tebliğinde Değişiklik Yapıldı


2022-15__Mesken ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde KDV Oranı %8'e indirildi

-Döviz ve Altın Hesaplarından TL Hesaplara Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin TCMB Tebliğlerinde Değişiklik Yapıldı

-Gelir İdaresi Başkanlığınca Gelir Vergisi Rehberleri Yayımlanmıştır.


2022-14__2022 Yılı Ocak Ayı Sigorta Prim Ödeme Süresi 03.03.2022 Tarihine Uzatıldı.

-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

-01.03.2022 Tarihinden İtibaren E Fatura/E Arşiv Fatura Kapsamında Olmayan Mükelleflerin Zorunlu Arşiv Fatura Düzenleme Sınırları Değişecektir.


2022-13__TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinin 38 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmıştır.

-Döviz ve Altın Dönüşüm Hesaplarında Sıfır Tevkifat Uygulamasına Tüzel Kişiler de Dahil Edildi

-Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi Yayınlandı


2022-12__17 Şubat 2022 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 25.02.2022 Tarihine Uzatıldı

2022-11__539 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği ile 2021 4. Geçici Vergilendirme Dönemi Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Belirlenmiştir.

-Gıda Maddelerinde KDV Oranı 14.02.2022 Tarihinden İtibaren Yüzde 1 Olarak Belirlendi.


2022-10__Kur Korumalı TL Mevduata Geçenlere Getirilen İstissnaya İlişkin Düzenlemelerin Yer Aldığı 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.


2022-9__Değerli Konut Vergisi Beyanının 20 Şubat 2022 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir

2022-8__Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı

-2021/4. Geçici Vergilendirme Dönemi Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi2022-7__Kur Korumalı TL Mevduata Geçenlere İstisnaya İlişkin Olarak 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Kapsamında Uygulanması


2022-6__Enflasyon Düzeltmesini Erteleyen ve Tüzel Kişiler İçin Kur Korumalı TL Mevduata Geçenlere Vergi İstisnası Getiren 7352 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe girdi.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 319 Seri No'lu Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı

-Kur Korumalı TL Mevduata Geçenlere Getirilen İstisnaya İlişkin Olarak 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Yayımlandı.

2022-5_Enflasyon Düzeltmesini Erteleyen ve Tüzel Kişiler için Kur Korumalı TL Mevzuata Geçenlere Vergi İstisnası Getiren 7352 Sayılı Kanun TBMM 'de Kabul Edildi.

-22 Ocak 2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

-Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlar Artırılmıştır.

-E-defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri İtibariyle Yükleme Tercihi 31.01.2022 Tarihine Kadar Yapılabilecektir.

-Bağımsız Denetim İşlemlerinde de Enflasyon Düzeltmesi Yapılmasına Gerek Olmadığına İlişkin KGK Duyurusu Yayımlandı.

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:40) Yayımlanmıştır.

-E-Belge Uygulamalara İlişkin Değişiklikler Yapan Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.

-Yatırım Teşvik Belgesi Temini İçin Asgari Tutarı Değişti

-Kıdem Tazminatı Tavanı Güncellenmiştir.


2022-4__318 Seri No'lu Gelir Vergisi Tebliği Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

-Enflasyon Düzeltmesini Erteleyen ve Tüzel Kişiler için Kur Korumalı TL Mevzuata Geçenlere Vergi İstisnası Getiren Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu


2022-3__Gelir İdaresi Başkanlığınca Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Kamuoyunun Görüşüne Açıldı

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 319 Seri No'lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Güncellendi

-Varlık Barışından Yararlanma Süresi 6 Ay Uzatıldı

-Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2021 Yılı İçin Esas Alınacak Oran %24,52'dir.

-2022 Yılı Bordro Parametreleri

2022-2__İhracat Bedellerinin %25'inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğu Getirildi

-SGK 5 Puanlık İndirimi İçin Tüm Türkiye'de Borç Sorgulaması Yapılacak

-Bireysel Emeklilik Sisteminden Cayma veya Ayrılma Hakkını Kullanan Çalışanın Otomatik Olarak Tekrar Siteme Alınması Uygulamasına Son verildi

-Cazibe Merkezlerinde teşvik imkanlarından Yararlanma Süresi 31.12.2022 Tarihinr Kadar Onaylatıldı.

-2022 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları Belirlendi

-2022 Yılında Beyannameleri SM veya SMMM'ye imzalatma Zorunluluğuna İlişkin Hadler

2022-1__Gelir İdaresi Başkanlığınca 318 Seri No'lu Gelir Vergisi Tebliği Taslağı Kamuoyunun Görüşüne Açıldı.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 319 Seri No'lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Kamuoyunun Görüşüne Açıldı

-Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Yılı Vergi Takvimi Yayımlanmıştır.

-KDV Kanununun Geçici 37. Maddesi Kapsamında Uygulanan Yatırım Teşvik Belgeli İnşaat işleri KDV iadesi Uygulama Süresi ile Covid 19 Aşılarında Uygulanan İndirimli KDV Oran Uygulama Süresi Uzatılmıştır.

-Kur Korumalı Mevduata İlişkin Yapılan Stopaj Düzenlemelerine İlave Olarak Altın Hesabından Yapılan Dönüşlere İlişkin Stopaj Oranları da Düşürüldü

-Reeskont ve Avans Oranı Belirlenmiştir.

-2022 Yılı Hizmet Faturalarımız Hakkında Açıklama