Bağımsız Denetim

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS), Büyük ve Orta Boy İşletmeler İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarına (BOBİFRS) ve Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkelerine ve değişik Sektörler İçin İlgili Piyasa Düzenleyicileri tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların ilgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi.

Uluslararası Denetim Standartlarına göre yapılan özel amaçlı Mali İncelemelerle ilgili Hizmetler.

Yönetim muhasebesinin gerektirdiği özel inceleme ve özel amaçlı raporlar.

SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri.

İç kontrol sistem incelemeleri

Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile İlgili eğitim hizmetleri

Vergi mevzuatı uyarınca düzenlenen mali tabloların Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik teknik destek hizmetleri.