Tam Tasdik Hizmetleri

Yasal defter ve belgelerin vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi,
Denetim ziyaretlerinde tespit edilen eksiklik ve hataların mali işlerden sorumlu ekip ile değerlendirilerek, gerekli düzeltmelerin yapılmasının sağlanması,
Dönem içerisinde idareye bildirilen Geçici vergi beyannamelerinin mali mevzuata uygunluğunun denetimi,
Düzenli aralıklarla yapılan denetim ziyaretlerinde denetim çalışmalarına yönelik şirket yönetiminin bilgilendirilmesi,
Kurumlar vergisi beyannamesinin mali mevzuata uygunluğunun denetimi sonucunda tasdiki,
Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenerek, müşteri firmaya ve bağlı bulunduğu vergi dairesine sunulması.