Ortaklarımız

 • Şirket Ortağı

  Hasan Zeki SÜZEN (YMM)
  zsuzen@dengeymm.com.tr

 • Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümü'nden 1973 yılında mezun olmuştur.
 • Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ünvanlarına sahiptir.
 • 1973-1992 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır.
 • 1984-1985 ve 1987 yıllarında vergi hukuku alanında araştırma ve incelemeler yapmak üzere Belçika'da bulunmuştur.
 • 1992 Yılında YMM ve şirket ortağı olarak Denge İzmir Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'ne katılmıştır.
 • Vergi ve muhasebe uygulamaları konusunda gazete ve dergilerde birçok makale kaleme almış, mesleki konularda seminer, panel ve konferanslar düzenlemiştir.
 • İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlıdır.
 • Vergi ve muhasebe uygulamaları konusunda bir çok sektörde geniş bilgi ve deneyime sahiptir.

 • Şirket ortağı

  Ekrem KAYI (YMM)
  ekayi@dengeymm.com.tr

 • Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümü'nden 1982 yılında mezun olmuştur.
 • Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ünvanlarına sahiptir.
 • Ekrem Kayı; 1982-1994 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır.
 • 1990-1991 yıllarında mesleki konularda araştırma ve incelemeler yapmak üzere İngiltere'de bulunmuştur.
 • 1994 Yılında YMM ve şirket ortağı olarak Denge İzmir Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'ne katılmıştır.
 • Ekrem Kayı, vergi ve muhasebe uygulamaları konusunda gazete ve dergilerde birçok makale kaleme almış, mesleki konularda seminer, panel ve konferanslar düzenlemiştir.
 • İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olup, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) üyesi olarak ta bazı teknik komite çalışmalarında yer almaktadır.
 • Vergi ve muhasebe uygulamaları konusunda bir çok sektörde geniş bilgi ve deneyime sahiptir.