Mükelleflere vergi cezalarında indirim imkanı

<p align="JUSTIFY"><b><font size="2">Hürriyet,</font></b></p>

<p align="JUSTIFY"><b><font size="2">Mükelleflere vergi cezalarında indirim imkanı</font></b></p>

<p align="JUSTIFY"><b><font size="2">Mükelleflere uygulanan vergi ve cezalarda, ilgili ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim gibi haklar kullanılabiliyor.</font></b></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Mükelleflerin, adlarına uygulanan vergiler ve kesilen cezalar için indirim talep etme imkanı bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, </font><a href="https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/vergi"><u><font color="#0000ff"><font size="2"><font color="#0000ff"><font size="2">vergi</font></font></font></font></u></a><font size="2"> cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların yargı yoluna gitmeden kısa yoldan çözümlenmesine ilişkin uygulamalara yönelik bir broşür hazırladı.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><br />
<br />
<font size="2">Vergi cezalarında indirim uygulamasına ilişkin broşürde, son mevzuat değişiklikleri doğrultusunda mükelleflere yönelik çözümler yer aldı.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Buna göre, mükellefler, adlarına uygulanan vergi ve cezalar için düzenlenen ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep edebiliyor.<br />
<br />
Bu kapsamda mükelleflere, kesilmiş vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile uzlaşılması halinde vergi ziyaı cezasında belli oranlarda indirim yapılarak, kalan tutarın ödenmesine imkan sağlanıyor. İndirim, bir vergi aslına bağlı olmadan kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanabiliyor.<br />
Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan </font><a href="https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/ceza"><u><font color="#0000ff"><font size="2"><font color="#0000ff"><font size="2">ceza</font></font></font></font></u></a><font size="2"> muhatapları yararlanabiliyor.<br />
<br />
<b>DAVA KONUSU YAPILMAMASI GEREKİYOR</b></font></p>

<p align="JUSTIFY"><br />
<font size="2">Cezalarda indirim uygulamasından yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor. İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçeyle başvurularak vergi ve cezaların vadesinde veya teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekiyor.<br />
Uzlaşma olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergi veya vergi farkı ile vergi ziyaı cezasının yüzde 75&#39;inin belirlenen sürede ödenmesi önem taşıyor. Ayrıca, ihbarnamenin dava konusu yapılmamış olması şartı aranıyor.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><br />
<font size="2">Mükellef tarafından dava açıldıktan sonra, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla davadan vazgeçilmesi halinde de cezada indirim talep edilebiliyor.<br />
<br />
Cezalarda indirim oranları, vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısı oranında uygulanıyor.<br />
<br />
Uzlaşma olması durumunda ise uzlaşılan vergi ziyaı cezasının yüzde 25&#39;i indiriliyor.<br />
<br />
Uzlaşma talebinde bulunan mükellefler de ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre geçmeden bu talebinden vazgeçerek indirim uygulamasından yararlanabiliyor.<br />
<br />
Mükellef vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verirse bu ceza için indirim hükümlerinden yararlanabiliyor ancak uzlaşma hükümlerinden yararlanamıyor.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><br />
<font size="2"><b>CEZANIN SÜRESİNDE ÖDENMESİ GEREKİYOR</b></font></p>

<p align="JUSTIFY"><br />
<font size="2">Ceza indirimi talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden arta kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespiti halinde, bu mükellefler indirimden faydalanamıyor. İndirilen ceza tutarı da tekrar tahakkuk ettiriliyor.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><br />
<font size="2">Ayrıca, teminat gösterilmesi nedeniyle verilen 3 aylık sürede </font><a href="https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/odeme"><u><font color="#0000ff"><font size="2"><font color="#0000ff"><font size="2">ödeme</font></font></font></font></u></a><font size="2"> yapılmamışsa da verilen süre normal vadeye dönüştürülüyor. Mükellefin göstermiş olduğu teminat paraya çevriliyor.<br />
<br />
İndirim uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapabiliyor.</font></p>

<p align="JUSTIFY"> </p>

<p><font size="2"><b> </b></font></p>

Hürriyet,

Mükelleflere vergi cezalarında indirim imkanı

Mükelleflere uygulanan vergi ve cezalarda, ilgili ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim gibi haklar kullanılabiliyor.

Mükelleflerin, adlarına uygulanan vergiler ve kesilen cezalar için indirim talep etme imkanı bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların yargı yoluna gitmeden kısa yoldan çözümlenmesine ilişkin uygulamalara yönelik bir broşür hazırladı.Vergi cezalarında indirim uygulamasına ilişkin broşürde, son mevzuat değişiklikleri doğrultusunda mükelleflere yönelik çözümler yer aldı.

Buna göre, mükellefler, adlarına uygulanan vergi ve cezalar için düzenlenen ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep edebiliyor.

Bu kapsamda mükelleflere, kesilmiş vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile uzlaşılması halinde vergi ziyaı cezasında belli oranlarda indirim yapılarak, kalan tutarın ödenmesine imkan sağlanıyor. İndirim, bir vergi aslına bağlı olmadan kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanabiliyor.
Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan 
ceza muhatapları yararlanabiliyor.

DAVA KONUSU YAPILMAMASI GEREKİYOR


Cezalarda indirim uygulamasından yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor. İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçeyle başvurularak vergi ve cezaların vadesinde veya teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekiyor.
Uzlaşma olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergi veya vergi farkı ile vergi ziyaı cezasının yüzde 75'inin belirlenen sürede ödenmesi önem taşıyor. Ayrıca, ihbarnamenin dava konusu yapılmamış olması şartı aranıyor.


Mükellef tarafından dava açıldıktan sonra, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla davadan vazgeçilmesi halinde de cezada indirim talep edilebiliyor.

Cezalarda indirim oranları, vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısı oranında uygulanıyor.

Uzlaşma olması durumunda ise uzlaşılan vergi ziyaı cezasının yüzde 25'i indiriliyor.

Uzlaşma talebinde bulunan mükellefler de ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre geçmeden bu talebinden vazgeçerek indirim uygulamasından yararlanabiliyor.

Mükellef vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verirse bu ceza için indirim hükümlerinden yararlanabiliyor ancak uzlaşma hükümlerinden yararlanamıyor.


CEZANIN SÜRESİNDE ÖDENMESİ GEREKİYOR


Ceza indirimi talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden arta kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespiti halinde, bu mükellefler indirimden faydalanamıyor. İndirilen ceza tutarı da tekrar tahakkuk ettiriliyor.


Ayrıca, teminat gösterilmesi nedeniyle verilen 3 aylık sürede ödeme yapılmamışsa da verilen süre normal vadeye dönüştürülüyor. Mükellefin göstermiş olduğu teminat paraya çevriliyor.

İndirim uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapabiliyor.

 

22 Eylül 2020