2020/134 Sayılı Özet Bülten

<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 20px;">Ö z et B ü l t e n </span></strong></p>

<p style="text-align: justify;"><strong>Tarih:21.12.2020<br />
Sayı : 2020/134</strong></p>

<div style="text-align: justify;">
<p><strong>Değerli Müşterimiz;</strong><br />
<br />
<br />
Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle aşağıda açıklanmıştır.</p>

<p><strong>A. Konu Başlığı:</strong></p>

<p><strong>1- </strong>Reeskont Faiz Oranları Yeniden Belirlenmiştir,</p>

<p><strong>2- </strong>01.01.2021&rsquo;den İtibaren E Deftere Geçecek Mükelleflere İlişkin GİB Tarafından Duyuru Yapılmıştır,</p>

<p><strong>3- </strong>Ülke Bazlı Raporun Verilme Süresi Uzatılmıştır.</p>

<p>Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.</p>

<p><strong>B. Konu Özeti:</strong></p>

<p><strong>1- Reeskont Faiz Oranları Değişikliği:</strong><br />
<br />
<br />
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 19.12.2020 tarihli Resmi Gazetede (TCMB) yayımladığı &ldquo;Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti&rsquo;ne ilişkin Tebliğ ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve bu değişiklikle, vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranını değiştirmiştir.<br />
<br />
<br />
Söz konusu Tebliğ ile,<br />
<br />
<br />
- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9&rsquo;dan %15,75&rsquo;e<br />
<br />
<br />
- Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %10&rsquo;dan %16,75&rsquo;e çıkarılmıştır.<br />
<br />
<br />
Belirlenen oranlar yayımı tarihinde (yani 19.12.2020&rsquo;de) yürürlüğe girmiştir.<br />
<br />
<br />
238 sıra no.lu VUK Genel Tebliği&rsquo;ne göre, vergisel açıdan reeskont işlemlerine esas alınacak oran yıllık avans faizi olduğundan, bu değişiklikle 19.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont hesabına esas alınacak oran, senet üzerinde herhangibir faiz oranının yer almadığı durumlarda, %10&rsquo;dan %16,75&rsquo;e çıkmış bulunmaktadır. Buna göre, 2020 yılı dördüncü geçici vergi döneminden başlayarak, yeni bir oran belirleninceye kadar, geçici vergi dönem sonları ve yıl sonlarında yapılacak reeskont işlemlerinde, senet üzerinde faiz oranı yazılı değilse, 16,75 faiz oranı<br />
kullanılacaktır.<br />
<br />
<br />
<strong>2- GİB E Defter Geçiş Duyurusu:</strong><br />
<br />
<br />
18.12.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından (bugün) 01.01.2020 tarihi itibariyle e-defter uygulamasına geçmesi gereken mükellefler hakkında bir duyuru yayımlamıştır.<br />
<br />
<br />
Duyuru metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.<br />
<br />
<br />
<a href="http://edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/eDefter_Duyuru_18_12.pdf"><font color="#0066cc">http://edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/eDefter_Duyuru_18_12.pdf</font></a><br />
<br />
<br />
E deftere geçiş şatları duyuruda açıklanmış olup, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında kendilerine e-İrsaliye, e-Arşiv Fatura, e-Bilet ve e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerden, söz konusu uygulamalardan yararlanmak üzere e-Fatura uygulamasına dahil olması gerekenlerin, e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir.<br />
<br />
<br />
<strong>3- Ülke Bazlı Raporun Verilme Süresi Uzatılmıştır.</strong><br />
<br />
<br />
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 17.12.2020 tarihinde, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/2 yayınlanmıştır.<br />
<br />
<br />
Buna göre, 31.12.2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun ve Ocak/2020&#39;de biten özel hesap dönemine ilişkin 31 Ocak 2021 tarihi sonuna kadar verilmesi gereken ilk ülke bazlı raporun, BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre, 26 Şubat 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.<br />
<br />
<br />
Öte yandan, Şubat/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı rapor, anılan Kararda belirtildiği gibi, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulacaktır.<br />
<br />
<br />
21.09.2020 tarih ve 2020/123 sayılı Özet Bültende transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak düzenlenmesi gereken Ülke Bazlı Rapora ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Bu sirküler ile sadece süre uzatımı olmuş olup, ayrıntılı bilgiye ilgili Özet Bültenimizden ulaşabilirsiniz.<br />
<br />
<br />
<strong>Saygılarımızla,</strong></p>

<p><strong>Hasan Zeki Süzen (YMM) &ndash; Ekrem Kayı (YMM)</strong></p>
</div>

Ö z et B ü l t e n

Tarih:21.12.2020
Sayı : 2020/134

Değerli Müşterimiz;


Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle aşağıda açıklanmıştır.

A. Konu Başlığı:

1- Reeskont Faiz Oranları Yeniden Belirlenmiştir,

2- 01.01.2021’den İtibaren E Deftere Geçecek Mükelleflere İlişkin GİB Tarafından Duyuru Yapılmıştır,

3- Ülke Bazlı Raporun Verilme Süresi Uzatılmıştır.

Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.

B. Konu Özeti:

1- Reeskont Faiz Oranları Değişikliği:


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 19.12.2020 tarihli Resmi Gazetede (TCMB) yayımladığı “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti’ne ilişkin Tebliğ ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve bu değişiklikle, vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranını değiştirmiştir.


Söz konusu Tebliğ ile,


- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9’dan %15,75’e


- Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %10’dan %16,75’e çıkarılmıştır.


Belirlenen oranlar yayımı tarihinde (yani 19.12.2020’de) yürürlüğe girmiştir.


238 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’ne göre, vergisel açıdan reeskont işlemlerine esas alınacak oran yıllık avans faizi olduğundan, bu değişiklikle 19.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont hesabına esas alınacak oran, senet üzerinde herhangibir faiz oranının yer almadığı durumlarda, %10’dan %16,75’e çıkmış bulunmaktadır. Buna göre, 2020 yılı dördüncü geçici vergi döneminden başlayarak, yeni bir oran belirleninceye kadar, geçici vergi dönem sonları ve yıl sonlarında yapılacak reeskont işlemlerinde, senet üzerinde faiz oranı yazılı değilse, 16,75 faiz oranı
kullanılacaktır.


2- GİB E Defter Geçiş Duyurusu:


18.12.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından (bugün) 01.01.2020 tarihi itibariyle e-defter uygulamasına geçmesi gereken mükellefler hakkında bir duyuru yayımlamıştır.


Duyuru metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.


http://edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/eDefter_Duyuru_18_12.pdf


E deftere geçiş şatları duyuruda açıklanmış olup, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında kendilerine e-İrsaliye, e-Arşiv Fatura, e-Bilet ve e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerden, söz konusu uygulamalardan yararlanmak üzere e-Fatura uygulamasına dahil olması gerekenlerin, e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir.


3- Ülke Bazlı Raporun Verilme Süresi Uzatılmıştır.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 17.12.2020 tarihinde, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/2 yayınlanmıştır.


Buna göre, 31.12.2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun ve Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin 31 Ocak 2021 tarihi sonuna kadar verilmesi gereken ilk ülke bazlı raporun, BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre, 26 Şubat 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.


Öte yandan, Şubat/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı rapor, anılan Kararda belirtildiği gibi, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulacaktır.


21.09.2020 tarih ve 2020/123 sayılı Özet Bültende transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak düzenlenmesi gereken Ülke Bazlı Rapora ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Bu sirküler ile sadece süre uzatımı olmuş olup, ayrıntılı bilgiye ilgili Özet Bültenimizden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,

Hasan Zeki Süzen (YMM) – Ekrem Kayı (YMM)

15 Ocak 2021