Bültenler

16.11.2018/2018-86 Varlık Barışından Yararlanmak İsteyenlerin Kasım Ayı Sonuna Kadar Yapmaları Gereken İşlemler


13.11.2018/2018-87 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. (Elektrik enerjisi üretim yatırımcılarında tamamlama vizesi, No:2018/4)


06.11.2018/2018-86 Şirketlerin Avukatlara Ödemiş Olduğu Yol, Konaklama vb. Masraflar İçin Stopaj Yapılıp Yapılmayacağı


01.11.2018/2018-85 Konut ve İşyeri Satışlarına İlişkin Geçici İndirimli Tapu Harcı Uygulaması 2018 Yılı Sonuna Kadar Uzatılmıştır


01.11.201/2018-85 EK 1- 2-3 Sayılı Cetvel


01.11.2018/2018 EK 4-5 Sayılı Cetvel


01.11.2018/2018-84 İmar Barışında Başvuru Süresi 31.12.2018 Tarihine Uzatılmıştır.


30.10.2018/2018-83 Elektronik Defter Genel Tebliğinde(Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslakları Güncellenmiştir


24.10.2018/2018-82 Satılan Malın İade Edilmesi, Başka Bir Mal ile Değiştirilmesi, Ödenen Bedelin İade Edilmesi, Değer Kaybının Bedelden İndirilmesi

17.10.2018/2018-81 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (10.10.2018 Tarih ve 30561 sayılı R.G.)

11.10.2018/2018-80 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği

08.10.2018/2018-79 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (DÖVİZLİ İŞLEMLER) (2008-32/34) Değişiklik Yapılmıştır. (06.10.2018 tarih ve 30557 sayılı R.G. Tebliğ No:2018-32/51)

03.10.2018/2018-78 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu İtibariyle Uygulanacak Kurlar (30.09.2018)


27.09.2018/2018-77 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Dövizli İşlem Talepleri Hakkında Genel Yazı Yayımlanmıştır.

26.09.2018/2018-76 Gelir İdaresi Başkanlığı, Defter Beyan Sistemindeki Muhtasar ve Muhtasar Prim Hizmet Beyannamelerinde Değişiklik Duyusunda Bulunmuştur.

25.09.2018/2018-75 Yeni Ekonomi Programı (YEP) olarak nitelendirilen Orta Vadeli Program (2019-2021) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

24.09.2018/2018-74 Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Taşınmazıların Yeniden Değerleme Süresi 30 Eylül 2018'de Sona Erecektir.

21.09.2018/2018-73 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin T.C. Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır. (19.09.2018 tarih ve 30540 Sayılı R.G.)

18.09.2018/2018-72 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ, 15.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

14.09.2018/2018 - 71 Türkiye’de Yerleşik Kişiler Arasında Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Fiyat ve Ödeme Şekli Belirlenemeyeceğini ve Yürürlükteki Sözleşmelerdeki Döviz Cinsinden Olan Bedellerin TL Olarak Yeniden Tespitini Öngören Karar Yayımlanmıştır.

13.07.2018/2018 - 70 Mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri sizlere, hazırladığımız özet bültenlerle sunuyoruz. 2018 yılında, sıklıkla yoğun düzenlemeler yapılmıştır. Bu bültenimizde bugüne kadar son 6 ay içinde yapılan bir kısım düzenlemeleri, hatırlatmak amacıyla aşağıda başlıklar tekraren bilgilerinize sunuyoruz.

07.09.2018/2018-69 Arsa Karşılığında Konut veya İşyeri Tesliminde 7104 Sayılı Kanun ile Gelinen Yeni Durum

04.09.2018/2018-68 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğu Getiren 2018-32/48 No'lu Tebliğ Yayımlanmıştır (04.09.2019 tarih ve 3055 Sayılı R.G.)

31.08.2018/2018-67 Vadeli Türk Lirası Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesaplarından Elde Edilen Faiz Gelirlerine Uygulanan Stopaj Oranları Geçici Süreyle Değiştirilmiştir

29.08.2018/2018-66 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun bazı hükümleri 27.08.2018 tarihinde sona ermiştir

08.08.2018/2018-65 E-Arşiv Fatura Düzenleyen Mükelleflere GİB'in Önemli Duyurusu

03.08.2018/2018-64 KDV indirim ve İade Hakkının Korunması Açısından İşlemin Gerçekliğinin İspat Edilmesi ve Bu kapsamda İzaha Davet Uygulaması

01.08.2018/2018-63 Yurtiçi ve Yurt Dışından Kullanılan Döviz Kredilerine İlişkin Sınırlamalardaki Son Durum


31.07.2018/2018-62 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Özet Bülten 2018-62_Ek 23 Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (Net) Alacaklar İçin Vergi Beyannamesi

31.07.2018/2018-61 SGK, E-Bildirgede Son Üç Gün Kontrolü Hakkında Genel Yazı Yayımlamıştır.

Özet Bülten 2018-61_EK-2F Mahsup Dilekçesi-Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Yaptıkları Mahsuben Ödeme Taleplerinden Vazgeçenler İçin

Özet Bülten 2018-61_E-bildirgede son üç gün kontrolü_Genel Yazı


27.07.2018/2018-60 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Özet Bülten 2018-60_ EK-21 KDV Madde 6-2-a


26.07.2018/2018-59 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Özet Bülten 2018-59_EK-18 KDV stok beyannamesi

Özet Bülten 2018-59_EK-19 KDV kayıtlarda yer almayan emia v.b. envanter listesi

Özet Bülten 2018-59_EK-20 ÖTV beyannamesi kayıtlarda yer almayan emtia vb​​​​​​​

18.07.2018/2018-58 İndirimli Orana Tabi İşlemin Gerçekleştiği dönemden sonraki aylarda Yüklenilen KDV'lerin iade İmkanı ve Usulü

17.07.2018/2018-57 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Seri No:19 Tebliğ 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

17.07.2018/2018-57 Ek KDV İstisna Belgesi

13.07.2018/2018-56 Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinden Faydanılmasına İlişkin Şartlar

13.07.2018/2018-56 Ek Tablo


13.07.2018/2018-55 Taşınmazların değerlerinin Yİ-ÜFE değerlerindeki artış oranının dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanmasının usul ve esasları açıklanmıştır.

13.07.2018/2018-55 Ek Tablolar

12.07.2018/2018-54 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz.

06.07.2018/2018-53 29.06.2018 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı % 9,75’ten, % 19,50’ye Çıkarılmıştır

06.07.2018/2018-52 BAĞIMSIZ DENETİME tabi şirketlerin kapsamı

05.07.2018/2018-51 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 saylı Kanun Genel Tebliği (Seri No:3) 04.07.2018 tarih ve 30468 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

05.07.2018/2018-51 Ekler Varlık Barışı

04.07.2018/2018-50 Yatırım Teşvik Kararnamesinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

02.07.2018/2018-49 2018 Yılı Mali Tatili

28.06.2018/2018-48 2016 ve 2017 yıllarında işverenlere verilen ve 2018 yılında da devam ettirilen asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları

27.06.2018/2018-47 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Kriteri Değiştirilmiştir


27.06.2018/2018-46 SGK Alacaklarının 6183 Sayılı Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tescil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır

26.06.2018/2018-45 Hizmet Erbabına Hizmet Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Yapılan Ödemeler ve Yardımların Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

18.06.2018/2018-44 7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan bazı değişiklikler

14.06.2018/2018-43 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz.

13.06.2018/2018-42 KDV Uygulama Genel Tebliğinde Meydana Gelen Gelişmeler

13.06.2018/2018-42 Ek Makina Teçhizat Listesi

12.06.2018/2018-41 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmelerden İMAR BARIŞINI özetle bilgilerinize sunuyoruz

12.06.2018/2018-40 Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama İşlemleri YMM Raporu ile Yapılabilecektir


06.06.2018/2018-39 Kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki amme alacaklarına ilişkin hükümler

06.06.2018/2018-39 Ek Tablo

01.06.2018/2018-38 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı Genişletildi

01.06.2018/2018-37 Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanmaya İlişkin 2018/17 sayılı Genelge Yayımlanmıştır.

31.05.2018/2018-36 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması Üç Ay Daha Ertelenmiştir

31.05.2018/2018-35 Yurt dışındaki bazı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi

30.05.2018/2018-34 Kanunun 6 ıncı maddesiyle getirilen işletme kayıtlarının(emtia, makine, demirbaş, teçhizat, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar tutarlarının) düzeltilmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı Genel Tebliğ(seri no:1) ise 26.05.2018 tarihinde yayımlanmıştır

30.05.2018/2018-34 Ek Beyanname Ekleri

29.05.2018/2018-33 İnceleme ve tarhiyat safhasındaki düzenlemelerin yer aldığı Genel Tebliğ (seri no:1) ise 26.05.2018 tarihinde yayımlanmıştır.

29.05.2018/2018-32 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

28.05.2018/2018-31 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

28.05.2018/2018-31 Ek Tablo

28.05.2018/2018-30 7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Çalışma Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

25.05.2018/2018-29 Geriye Yönelik Prim Teşviklerinden Yararlanmaya İlişkin SGK Tarafından Duyuru Yayımlanmıştır.

21.05.2018/2018-28 31.10.2018 Tarihine Kadar(Bu Tarih Dahil) İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı % 8’e Düşürülmüştür. (2018/11750 Sayılı Kararname)

08.05.2018/2018-27 %18 KDV oranına Tabi Konutlar için 31.10.2018 Tarihine Kadar %8 oranda KDV hesaplanacaktır.

30.04.2018/2018-26 15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Kredisi Bulunan Firmaların, Bildirim Süresi 18 Mayıs 2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

17.04.2018/2018-25 Uyumlu Mükelleflere % 5 Vergi İndirimi ile İlgili Özellikli Konular

12.04.2018/2018-24 7104 Sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun” 06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

11.04.2018/2018-23 SGK İşyeri Tescilinde Yeni Dönem

10.04.2018/2018-22 7103 Sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı (2.mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

09.04.2018/2018-21 15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Kredisi Bulunan Firmalara Bildirim ve Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Getirilmiştir.

09.04.2018/2018-21 Ek-1 09.04.2018/2018-21 Ek-2 09.04.2018/2018-21 Ek-3 09.04.2018/2018-21 Ek-4

09.04.2018/2018-21 Ek-5 09.04.2018/2018-21 Ek-6 09.04.2018/2018-21 Ek-7

26.03.2018/2018-20 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi Borçlarının Avantajlı Teciline İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

21.03.2018/2018-19 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. (15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı R.G.)

15.03.2018/2018-18 2018/Şubat Ayında S.G.K Prim Gün Sayısı Bildirimi

06.03.2018/2018-17 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır

05.03.2018/2018-16 İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır.

05.03.2018/2018-16 Ek İnteraktif Vergi Dairesi Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

01.03.2018/2018-15 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında 2018/11284 Sayılı Kararla, Vergi Borçlarının Tecili Daha Avantajlı Hale Getirilmiştir

23.02.2018/2018-14 E-Fatura ve E-Arşiv Uygulamalarında Sevk İrsaliyesinin Düzenlenmesi

20.02.2018/2018-13 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde 2017 Yılına İlişkin Oran % 17,06 Olarak Açıklanmıştır.

19.02.2018/2018-12 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (seri no:17) 31.01.2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

07.02.2018/2018-11 Ticari İşlerde Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları

07.02.2018/2018-11 Ek- 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

30.01.2018/2018-10 Yatırımlarda “cazibe merkezi” sayılan illerimizde yapılacak yatırımlara ilişkin usul ve esaslar ile 15 milyon ABD Dolarının altında döviz kredisi kullanan işletmelerde döviz kredisi kullanım sınırlamasıyla ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır.

26.01.2018/2018-9 Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler

19.01.2018/2018-8 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır

15.01.2018/2018-7 Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Had ve Miktarlar

15.01.2018/2018-6 2017/11175 Sayılı Karar ile 2018 Yılında Yapılan Yatırımlara Sağlanan İlave Teşvikler

12.01.2018/2018-5 Kar Dağıtım Tablosu ile 7/A – 7/B Seçeneğine İlişkin Hadler

12.01.2018/2018-4 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Birim M2 Değerlerine İlişkin Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

08.01.2018/2018-3 Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar tebliğle belirlenmiştir. Tebliğ’de yapılan açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

04.01.2018/2018-2 Yeni yılla birlikte aylık brüt asgari ücret 2.029,50 TL olarak belirlenmiştir

03.01.2018/2018-1 Yeni yılla birlikte mevzuatımızda meydana gelen oran, had ve tutarlarla ilgili değişiklikleri özetle bilgilerinize sunuyoruz.