Bültenler

Özet Bülten 119__Varlık Barışında Süreler 6 Ay Uzatılmıştır. (1948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Özet Bülten 118__2020 Yılı Asgari Ücrete Endeksli Bordro Parametreleri

Özet Bülten 117__Sanayi Sicil Belgesine Haiz İmalatçılar ile Ar-Ge Faaliyetinde Bulunanlara Yapılan Makine-Teçhizat Teslimleri İçin Öngörülen KDV İstisnası Süresi 2022 Yılı Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

Özet Bülten 116__Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı % 18,25’den % 13,75’e Düşürülmüştür

Özet Bülten 115__-% 1 veya % 8 Oranda KDV’ye Tabi Mal Tesliminde ve Hizmet İfasında Bulunanların 2018 Yılına İlişkin KDV İade Haklarını En Geç 2019 Kasım Ayı KDV Beyannamesi ile Kullanmaları Gerekmektedir.

Özet Bülten 114__Değerli Konut Vergisi

Özet Bülten 113__G.İ.B. 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatına İlişkin Duyuru Yayımlamıştır

Özet Bülten 113-Ek__e-Arsiv_Fatura_Hakkinda_Duyuru

Özet Bülten 112__Gelir İdaresi Başkanlığınca Vergi Uygulamalarında Dijital Dönüşüm Tablosu Yayınlamıştır

Özet Bülten 112__Ek-e-Defter e-Belge Tablo

Özet Bülten 111__7194 Sayılı Kanun’la Getirilen Vergi Usul Kanun’unda Yapılan Düzenlemeler

Özet Bülten 110__7194 Sayılı Kanun’la Getirilen Gelir Vergisi Kanunun’da Yapılan Diğer Düzenlemeler

Özet Bülten 109__7194 Sayılı Kanun’la Getirilen Dijital Hizmet Vergisi

Özet Bülten 108__7194 Sayılı Kanun’la Getirilen Değerli Konut Vergisine İlişkin Düzenlemeler

Özet Bülten 107__7194 Sayılı Kanun’la Konaklama Vergisi İhdas Edilmiştir

Özet Bülten 106__7194 Sayılı Kanunla üç yeni vergi ihdas edilmiş ve önemli değişiklikler yapılmıştır

Özet Bülten 105__Önemli Vergisel Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi T.B.M.M Genel Kurulda Kabul Edildi

Özet Bülten 104__Yüksek ve Orta-Yüksek Teknoloji Sanayi Sınıfında Yer Alan Ürünlerin İmalatına Yönelik Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi ve Harç İstisnası

Özet Bülten 103__İhracatçı Firmalarca KDV Beyannamesi Ekinde Gümrük Beyannamesi ve Satış Faturalarında Yer Alan Bilgilerin Liste Alındısıyla Verilmesi Unutulmamalıdır.

Özet Bülten 102__İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesi İçin Aranan En Düşük İhracat Tutarı 500.000 Dolara İndirilmiştir

Özet Bülten 101__Elektronik Defter Beratlarının Yükleme Süresi 04.11.2019 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Özet Bülten 100__Sıra No:509 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Elektronik Belge Uygulamalarına Geçişe İlişkin Olaral Yapılan Düzenlemeler

Özet Bülten 100__Ek E-belge Zorunluluk tarihleri


Özet Bülten 99__Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Makine Sektörü Çağrısı Açılmıştır

Özet Bülten 98__1. Elektronik Tebligata İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:456), Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:511) Yayımlanmıştır.

Özet Bülten 97__2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Devreden İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği

Özet Bülten 96__Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Nedir

Özet Bülten 95__G.İ.B E-Tebligat Sistemine Kayıtlı Müşterilerimizin Dikkatine

Özet Bülten 94_Vergilerde Pişmanlık Uygulamasına İlişkin Açıklamalar

Özet Bülten 93__Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri

Özet Bülten 92__G.İ.B, Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemleri Hakkında Duyuru Yayınlamıştır

Özet Bülten 91__ SGK 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapmıştır.

Bülten 90__Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının Uygulama Esasları

Özet Bülten 90__Ek Tebliğ

Özet Bülten 90__Ek-1

Özet Bülten 89__Yurt İçi ve Yurt Dışı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması (Son Gün 31 Aralık 2019)

Özet Bülten 88__Yıl İçerisinde Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerin Yıllık Beyanname Vermelerine İlişkin Düzenlemeler

Özet Bülten 87__Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır

Özet Bülten 86__Kişisel Verilerle İlgili Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü 31.12.2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Özet Bülten 85__E-defter Oluşturma, Berat Süreleri, Saklama ve Mücbir Sebep Halleri


Özet Bülten 84__İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğu Yeniden 6 Ay Süreyle Uzatılmıştır.


Özet Bülten 83__Vergi Usul Kanunu Taslak Genel Tebliğde e-Fatura, e-Defter Kullanıcılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Zorunlu Geçiş Tarihi 01.01.2020 Olarak Güncellenmiştir.

Özet Bülten 82__Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Hatırlatmalar

Özet Bülten 82__Ek Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Soru cevap

Özet Bülten 82__Ek Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İstisna Getirilen Veri Sorumluları


Özet Bülten 81__2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda ve 2016/9495 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapan 1402 ve 1403 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları

Özet Bülten 80__Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No 1) Çerçevesinde Yeni Varlık Barışı Uygulaması


Özet Bülten 79__KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulması (2019/Ocak ve sonrası dönemler için)


Özet Bülten 78__Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler


Özet Bülten 77__7186 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

Özet Bülten 76__Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı 1.500 TL olmuştur. (20.07.2019 Tarihinden İtibaren)

Özet Bülten 75__Mali Tatil Uygulaması (SGK Yönünden)

Özet Bülten 75__Ek SGK Genel Yazı

Özet Bülten 74__Bağımsız Denetim Kapsamındaki Şirketlerin İnternet Sitesinde Yer Alması Gereken Bilgileri

Özet Bülten 74__Ek Yönetmelik

Özet Bülten 73__7183 Sayılı Kanunla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kurulmuş ve Ajansın Amaçlarının Gerçekleştirilmesi ve Faaliyetlerinin Finansmanında Kullanılmak Üzere Turizm Payı İhdas Edilmiştir.

Özet Bülten 72__Gelir Vergisi ve M.T.V 2. Taksit Ödemelerinin Son Günü 31 Temmuz 2019 Tarihidir

Özet Bülten 71__2019 Yılı Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği

Özet Bülten 70__01.07.2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı

Özet Bülten 69__Mali Tatil Sonrası Beyanname ve Ödeme Takvimi

Özet Bülten 68__2019 Yılı Mali Tatil

Özet Bülten 67__İhracatta Mahsup Uygulamasında Grup Firmalarına Sağlanan İmkan

Özet Bülten 2019-66__Ruhsatsız veya Ruhsat Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere Başvuruda Bulunmuş Olanların (İmar Affı) Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresi Uzatılmıştır

Özet Bülten 2019-65__Hurdaya Çıkarılan Araç Karşılığında Alınan Yeni Araçlara İlişkin ÖTV Teşviki Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Özet Bülten 2019-64__Sanayi Sicil Belgesine Haiz İşletmeler ile İhracatçı Birliklerine Üye İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında B.S.M.V Kaldırılmıştır

Özet Bülten 2019-63__Hurdaya Çıkarılan Araç Karşılığında Alınan Yeni Araçlara İlişkin ÖTV Teşviki 10.000 TL’dan 15.000 TL’sına Yükseltilmiştir.

Özet Bülten 2019-62__Vadeli Çeklerde Kur Farkı ve KDV

Özet Bülten 2019-61__Konut, İşyeri ve Arsa Teslimlerinde KDV Oranları

Özet Bülten 2019-60__Varlık Barışında Bildirim ve Beyanda Bulunma Süresinin Son Günü 31.05.2019 Tarihidir

Özet Bülten 2019-59__Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Hesaplanan B.S.M.V’nin Oranı Binde 1 Olarak Belirlenmiştir

Özet Bülten 2019-58__Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin HATIRLATMALAR

Özet Bülten 2019-57__Gelir İdaresi Başkanlığı, Geçici Vergi Beyannamesinin İndirimler Bölümünü Otomatik Akışa Açmıştır


Özet Bülten 2019-56__Vadeli Mevduata Uygulanan Stopaj Oranıyla İlgili 1015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

Özet Bülten 2019-55__Gelir İdaresi Başkanlığı “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin” Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla e-Beyanname Uygulamasından da Verilebileceğini Duyurdu

Özet Bülten 2019-54__Dava Konusu Olan Faturalarda KDV’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

Özet Bülten 2019-53__Haksız İade Aldığını Vergi Dairelerine Kendiliğinden Bildiren Mükelleflere Yapılan İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarhiyatlar % 5 Vergi İndiriminden Yararlanmaya Engel Değildir.

Özet Bülten 2019-52__Gelir İdaresi Başkanlığınca, Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin V.U.K Genel Tebliğ TASLAĞI Hazırlanmıştır

Özet Bülten 2019-51__Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ TASLAĞI

Özet Bülten 2019-50__01.02.2019 - 30.04.2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalılar Yönünden Sağlanan Ücret Desteğinden Yararlanma Tercihini İşverenlerin Kararına Bırakılmıştır.


Özet Bülten 2019-49__2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Hakları Hangi Oranlar Kullanılarak Endekslenecektir

Özet Bülten 2019-48__Plastik Poşet Uygulamasında Son Durum

Özet Bülten 2019-47__Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu(31.03.2019) İtibariyle Uygulanacak Kurlar

Özet Bülten 2019-46__Kullanılmış (ikinci el) Binek Oto Alım Satımı Yapan Firmaların KDV Uygulamasını Etkileyen 845 Sayılı Karar ve 26 No’lu KDV Tebliği

Özet Bülten 2019-45__Plastik Poşet Uygulamasında Son Durum

Özet Bülten 2019-44__KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Özet Bülten 2019-43__Muhtasar, Damga Vergisi, KDV ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Özet Bülten 2019-42__Bazı Malların KDV, ÖTV Oranları ile Tapu Harcı İndirimine İlişkin Süreler Uzatılmıştır.

Özet Bülten 2019-42__Ek-1

Özet Bülten 2019-42__Ek-2

Özet Bülten 2019-42__Ek-3

Özet Bülten 2019-41__Gelir Vergisi Seri No:306 Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler

Özet Bülten 2019-40__Kur farkında KDV Uygulaması ve Belge Düzeni

Özet Bülten 2019-39__İnteraktif Vergi Dairesinden, Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimi Müessesesine (% 5) İlişkin Durumunuzu Sorgulayabilirsiniz

Özet Bülten 2019-39__Dilekçe

Özet Bülten 2019-38__Gelir İdaresi Başkanlığı Temel Senaryoda Düzenlenen e-Faturaların İptal İşlemine İlişkin Duyuru Yayınlamıştır

Özet Bülten 2019-37__Gelir İdaresi Başkanlığı Temel Senaryoda Düzenlenen e-Faturaların İptal İşlemine İlişkin Duyuru Yayınlamıştır

Özet Bülten 2019-37__Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesi

Özet Bülten 2019-36__İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğu 6 (Altı) Ay Süreyle Uzatılmıştır

Özet Bülten 2019-35__Şubat Ayında SGK Prim Gün Sayısı Bildirimi

Özet Bülten 2019-34__Bilindiği üzere Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararla, 01.01.2018 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin ölçütler belirlenmişti. (26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı R.G.)

Özet Bülten 2019-33__Muhtasar, KDV, Damga Vergisi ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması ile 2019/Ocak dönemi Defter-Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken Beyannamelerin “Beyanname Düzenleme Programından” Verilebilmesine İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır

Özet Bülten 2019-32__7166 Sayılı Kanun’la Poşet Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Özet Bülten 2019-31__Nakit KDV İadelerinin % 50’lik Kısmının 10 Gün İçinde Ödenmesini Öngören KDV Tebliği(Seri No:24) Yayımlanmıştır.

Özet Bülten 2019-30__Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan Gerçekleştirilen Satışlara İlişkin Mali Bilgilerin İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Bildirim Yükümlülüğü Bulunmaktadır.

Özet Bülten 2019-29__KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. (Seri No:23)

Özet Bülten 2019-28__Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleştiği Takvim Yılının Aşılması Durumunda KDV İndirimi

Özet Bülten 2019-27__Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumuna İlişkin V.U.K Sirküleri/112 Yayımlanmıştır.

Özet Bülten 2019-27__Ek Konkordato

Özet Bülten 2019-26__Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Hatırlatmalar

Özet Bülten 2019-26__Ek Veri Sorumluları

Özet Bülten 2019-25__Gelir İdaresi Başkanlığı 2019/Ocak ayına ait KDV beyannamelerinden başlamak üzere 1 No’lu KDV beyannamesinin 102 no’lu mevcut indirim satırını iptal ederek, indirim beyanını 108, 109 ve 110 no’lu satırları getirmek suretiyle üç parçaya ayırmıştır.

Özet Bülten 2019-25__Ek KDV Beyanname Klavuzu

Özet Bülten 2019-24__2018 Yılı 4’üncü Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır.

Özet Bülten 2019-23__Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Özet Bülten 2019-23__Poşet Beyanı İnteraktif Vergi Dairesi

Özet Bülten 2019-23__Poşet Beyanı e-Devlet Şifresi

Özet Bülten 2019-22__4857 Sayılı İş Kanununa Göre 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları

Özet Bülten 2019-22__Ek 4857 İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Özet Bülten 2019-21__Gelir Vergisi Kanun’unda Yapılan Değişiklikler

Özet Bülten 2019-20__KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır

Özet Bülten 2019-19__31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:505, 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı R.G.)

Özet Bülten 2019-19__Ek Kurlar

Özet Bülten 2019-18__2018 Kasım ve Aralık aylarında işten ayrılan personele asgari ücret farklarının ödenip ödenmeyeceği ve muhtasar beyannamede gösterilmesi

Özet Bülten 2019-17__7161 Sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi ve Gider Vergileri Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

Özet Bülten 2019-16__S.G.K Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında Genelge(2019/2) Yayımlamıştır.

Özet Bülten 2019-15__7161 Sayılı Kanun ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

Özet Bülten 2019-14__Kur Farkı, Kanunla Yapılan Değişiklik ile KDV Matrahına Dahil Unsurlar Arasına Dahil Edilmiştir

Özet Bülten 2019-13__ S.G.K 7143 Sayılı Kanun’un Geçici:2’inci Maddesi Kapsamında Yapılacak İşlemler Hakkında 2019/1 Sayılı Genelge Yayımlamıştır

Özet Bülten 2019-12__7143 Sayılı Kanun’la Vergi Borçlarını Yapılandıran Ancak Taksitleri Ödemeyerek Şartları İhlal Eden Borçlulara Yeni Bir İmkan Sağlayan ve Bazı Taksitlerin Ödeme Sürelerini Uzatan Düzenlemeye İlişkin Seri No:5 Tebliğ ile Belirlenen Usul ve Esaslar

Özet Bülten 2019-11__31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar

Özet Bülten 2019-10__Geri Kazanım Katkı Payı ve Depozito Uygulamaları

Özet Bülten 2019-9__01.01.2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 6.017,60 TL’sı Olarak Belirlenmiştir.

Özet Bülten 2019-8__Gelir Vergisi Kanun’unda Yer Alan Had ve Tutarlardaki Değişiklikler Yayımlanmıştır. (G.V.K G.T. Seri No:305)

Özet Bülten 2019-7__YMM’lerle Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir

Özet Bülten 2019-7__Ek 1 Dilekçe

Özet Bülten 2019-7__Ek 2 Had ve Miktarlar
Özet Bülten 2019-6__Vergi Beyannamelerinin SM veya SMMM’lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler
Özet Bülten 2019-5__2019 Yılında Uygulanacak Harçlar (Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Seri No:82)
Özet Bülten 2019-4__Gelir İdaresi Başkanlığı Damga Vergisi ile Kurum Geçici Vergi Beyanname Düzenleme Programında Değişiklik Yapmıştır.
Özet Bülten 2019-3__2019 Yılında Uygulanacak Vergiden Müstesna Yemek Ücretine İlişkin Yeni Had KDV Dahil 20,52 Olarak Belirlenmiştir

Özet Bülten 2019-3__Ek-1

Özet Bülten 2019-3__Ek-2
Özet Bülten 2019-2__İmar Barışında Başvuru Süresi Uzatılmıştır. (31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı 4. Mük. R.G. 538 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)
Özet Bülten 2019-1__2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artırım Oranı %15,9 Olarak Belirlenmiştir. (537 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı R.G)