Bültenler


26.12.2017/2017-71 Yılbaşı, Bayram, Ramazan ve Yıldönümlerinde Verilen Hediye ve Eşantiyonlar

25.12.2017/2017-70 50-99 Çalışanı Olan İşletmeler Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Olacaklardır.

20.12.2017/2017-69 2017 Yılına Ait Gayrimenkul Sermaye İratlarının Tespitinde Götürü Gider Uygulamasını Tercih Eden Mükelleflerde, Götürü Gider Oranı %15 Olarak Dikkate Alınacaktır.

08.12.2017/2017-68 E.fatura ve E.Defter Uygulamasına Geçmek Zorunda Olanlar

07.12.2017/2017-67 İlave Asgari Geçim Uygulaması

06.12.2017/2017-66 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının İşverence Görüntülenebilmesi Hakkında SGK Duyurusu Yayımlanmıştır.

04.12.2017/2017-65 2018 Yılı Defter Tasdikleri

22.11.2017/2017-64 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %14,47 Olarak İlan Edilmiştir.

02.11.2017/2017-63 Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecektir.

30.10.2017/2017-62 Ertelenen SGK Prim Ödemelerini Unutmayınız

20.10.2017/2017-61 Sanayi Sicilinin Kapsamı

12.10.2017/2017-60 E-Haciz Uygulaması

06.10.2017/2017-59 Ertelenen SGK Prim Ödemeleri ve Matraha İlave Edilen Ertelenen Sigorta Primlerinin Matrahtan Düşülmesi

05.10.2017/2017-58 Giriş ve Kademeli Geçiş Sistemi

03.10.2017/2017-57 Anlaşmalı Ülke Mukimlerinden (ikamet eden) Alınan Serbest Meslek Hizmetlerine İlişkin 4 Seri No'lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayımlanmıştır

28.09.2017/2017-56 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:4) Yayımlanmıştır

06.09.2017/2017-55 Ar-Ge Merkezlerinde Bulundurulacak Personel, Bazı Sektörlerde Revize Edilmiştir

06.09.2017/2017-55 Ek Tablo

21.08.2017/2017-54 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Tanımı

17.08.2017/2017-53 Malın, Alıcının Talimatına Göre Başka Bir Kişinin Adresine Sevk Edilmesinde Belge Düzeni

15.08.2017/2017-52 Ödeme Emri Nedir ve Niçin Düzenlenir

10.08.2017/2017-51 Mesleki Eğitim/Staj Sözleşmesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır

03.08.2017/2017-50 Bazı Yatırımlar İçin Yerel Birimlere Başvurma İmkanı Getirilmiştir

03.08.2017/2017-50 Ek Tablo

02.08.2017/2017-49 2018 Yılına Ait Emlak Vergi Değerinin Tespitiyle İlgili Arsa M2 ve Arazi Birim Değer Takdirlerinin Mükelleflerce Dava Konusu Yapılabilmesi

01.08.2017/2017-48 İzaha Davet ve Kapsamı

25.07.2017/2017-47 Hediye Çeklerinin Vergisel Boyutu

24.07.2017/2017-46 Gümrük Beyannameli Mal İhracı işlemlerinde, e-fatura uygulaması, İhracat Faturası

24.07.2017/2017-46 İhracatta E-fatura Soru Cevap

21.07.2017/2017-45 Promosyon Ürünler, Numune ve Eşantiyonların Vergisel Boyutu

18.07.2017/2017-44 İşveren Prim Desteği

18.07.2017/2017-43 Vergi/Ceza İhbarnamesi nedir?

17.07.2017/2017-42 Amortisman Ayrılmaya Hangi Dönemde Başlanır

14.07.2017/2017-41_01.07.2017-31.12.2017 Döneminde Uygulanacak Çocuk Zammı Tutarları

13.09.2017/2017-40 İhracat E-fatura Uygulamasında, Arıza Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapabilme Usul ve Esasları

10.07.2017/2017-39 E-Defter ile Yevmiye Defterine Kaydedilen Belgelerin KDV indirimi

07.07.2017/2017-38 2017 Yılı Mali Tatilde Beyanname ve Bildirim Süreleri

07.07.2017/2017-37 Damga Vergisi, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Düzenlemeleri

06.07.2017/2017-36_01.07.2017 Tarihinden Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlenmiştir.

05.07.2017/2017-35 Hafta Tatili Kanunu Yürürlükten Kaldırılmıştır

05.07.2017/2017-34_2017 Yılında Yapılan Yatırımlara Yönelik Vergi İndirim Teşviki

04.07.2017/2017-33_6728 Sayılı Yasa İle Getirilen Damga Vergisi Uygulamasına Dair Bazı Hatırlatmalar

23.06.2017/2017-32 Kağıt Ortamındaki Defterlerin Kapanış Tasdikleri 30 Haziran 2017 Tarihine Kadar Yapılmalıdır

16.06.2017/2017-31 Sosyal Güvenlik Prim Maliyetlerini Azaltmak ve Piyasa Rekabet Koşullarına Uyum Sağlamak İçin Güncel Teşvik İmkanları

13.06.2017/2017-30 Binaların Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnalı Olarak Satışında Cins Tashihi Yaptırılması

09.06.2017/2017-29 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenlemeler

09.06.2017/2017-29_Yapılandırma Kanunu Özet Tablo

02.06.2017/2017-28 Zamanaşımı Süresinin Son Yılında Yapılacak İncelemeye Sevk ve Takdir İşlemlerine Sınırlama Getiren ve İnceleme Elemanlarına Bilgi-Belge Sunma Konusunda Yetki Belgesinin Yeterli Olacağını Belirten Vergi Denetim Kurulu İç Genelgesi Düzenlenmiştir

15.05.2017/2017-27 Yabancılara İşyeri ve Konut Satışında KDV İstisnası

12.05.2017/2017-26 Hurda Haline Gelmiş Sabit Kıymetler ile İmalat Atığı veya Artığı Şeklindeki Hurdaların Satışında KDV

11.05.2017/2017-25 Vergi Levhasını Alma ve Bulundurma Zorunluluğu

10.05.2017/2017-24 Beyaz Eşya ve Mobilyada Vergi İndirim Süreleri 30 Eylül 2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

10.05.2017/2017-24_Ek Doğrudan Yabancı Yatırımcılar İçin Faaliyet Bilgi Formu

21.04.2017/2017-23 Devreden Yatırıma Katkı Payı Tutarlarının, Takip Eden Yıllarda Yeniden Değerleme Oranıyla Artırılmasına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

13.04.2017/2017-22 Gelir ve Kurumlar Vergisinde İndirim Teşviki

11.04.2017/2017-21_2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının, Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği

07.04.2017/2017-20 Birinci Geçici Vergi Dönemi Sonunda Uygulanacak Kurlar

28.03.2017/2017-19_2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İşlemlerine İlişkin 2017-9 Sayılı Genelge Yayımlanmıştır

28.03.2017/2017-19 Ek Genelge 2017-7

28.03.2017/2017-19 Ek Genelge 2017-9

22.03.2017/2017-18 KOBİ Birleşmelerinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Yönelik Düzenleme

21.03.2017/2017-17 Yatırım Teşvik Kararname Değişiklikler Yapılmıştır

17.03.2017/2017-16 Gelir Vergisi Stopajına Teşvikine İlişkin Düzenlemeler

17.03.2017/2017-16_297 Tebliğ eki

15.03.2017/2017-15 Gayrimenkul İşlemlerinde Damga Vergisi Düzenlemesi

10.03.2017/2017-14 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

24.02.2017/2017-13 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilmesine İlişkin İşlemler

24.02.2017/2017-13 Ek Formlar

23.02.2017/2017-12_5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

23.02.2017/2017-12 Ekli Tablo Ar-Ge İndirim Uygulaması

22.02.2017/2017-11 4/A ya tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

21.02.2017/2017-10 Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulayacak Alıcılar Listesine İlave Yapılmıştır

13.02.2017/2017-9 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yazılım Satışları, Gayrimaddi Hak Satışları veya Bunların Kiralanması İşlemleri KDV İstisnası Kapsamına Alınmıştır

08.02.2017/2017-8 Binalarda Isı Yalıtımı ve/veya Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamalar Doğrudan Gider Olarak Dikkate Alınabilecektir

08.02.2017/2017-7 Damga Vergisi Kanunu'na Ekli (1) Sayılı Tabloda Değişiklikler Yapılmıştır

08.02.2017/2017-7 Ek-1 ve Ek 2 Sayılı Cetvel

02.02.2017/2017-6_6736 Sayılı Kanundan Yararlanma Hakkını Kaybedenler

30.01.2017/2017-5 Asgari Ücret Desteğinde Süre Uzatımı

30.01.2017/2017-4 Damga Vergisi ve Harçlar İle İlgili Düzenlemeler

25.01.2017/2017-3 E-Faturaya Nasıl İtiraz Edilmelidir

25.01.2017/2017-3 Ek-4857 Sayılı İş Kanuna Göre 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

13.01.2017/2017-2 Devreden Yatırıma Katkı Payı Tutarlarının, Takip Eden Yıllarda Yeniden Değerlemeye Oranıyla Artırılmasına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

05.01.2017/2017-1 Yeni Yılla Birlikte Meydana Gelen Oran, Had ve Tutarlarla ilgili Değişiklikler