Bültenler


Özet Bülten 2017-71__Yılbaşı, Bayram, Ramazan ve Yıldönümlerinde Verilen Hediye ve Eşantiyonlar
Özet Bülten 2017-70__50-99 Çalışanı Olan İşletmeler Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Olacaklardır.
Özet Bülten 2017-69__2017 Yılına Ait Gayrimenkul Sermaye İratlarının Tespitinde Götürü Gider Uygulamasını Tercih Eden Mükelleflerde, Götürü Gider Oranı % 15 Olarak Dikkate Alınacaktır.
Özet Bülten 2017-68__E.Fatura ve E.Defter Uygulamasına Geçmek Zorunda Olanlar
Özet Bülten 2017-67__İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması
Özet Bülten 2017-66__İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının İşverence Görüntülenebilmesi Hakkında SGK Duyuru Yayımlamıştır.
Özet Bülten 2017-65__2018 YILI DEFTER TASDİKLERİ
Özet Bülten 2017-64__2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 14,47 Olarak İlan Edilmiştir.
Özet Bülten 2017-63__Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecektir.
Özet Bülten 2017-62__Ertelenen SGK Prim Ödemelerini Unutmayınız
Özet Bülten 2017-61__Sanayi Sicilinin Kapsamı
Özet Bülten 2017-60__E-Haciz Uygulaması
Özet Bülten 2017-59__Ertelenen SGK Prim Ödemeleri ve Matraha İlave Edilen Ertelenen Sigorta Primlerinin Matrahtan Düşülmesi
Özet Bülten 2017-58__Giriş ve Kademeli Geçiş Takvimi
Özet Bülten 2017-57__Anlaşmalı Ülke Mukimlerinden(ikamet eden) Alınan Serbest Meslek Hizmetlerine İlişkin 4 Seri No’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
Özet Bülten2017-56__Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği(Seri No:4) Yayımlanmıştır.
Özet Bülten 2017-55__Ar-Ge Merkezlerinde Bulundurulacak Personel, Bazı Sektörlerde Revize Edilmiştir.
Özet Bülten 2017-55__Ek Tablo
Özet Bülten 2017-54__Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme(KOBİ) Tanımı
Özet Bülten 2017-53__Malın, Alıcının Talimatına Göre Başka Bir Kişinin Adresine Sevk Edilmesinde Belge Düzeni
Özet Bülten 2017-52__Ödeme Emri Nedir ve Niçin Düzenlenir
Özet Bülten 2017-51__Mesleki Eğitim/Staj Sözleşmesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
Özet Bülten 2017-50 Bazı Yatırımlar İçin Yerel Birimlere Başvurma İmkanı Getirilmiştir.
Özet Bülten 2017-50 Ek Tablo
Özet Bülten /2017-49 2018 Yılına Ait Emlak Vergi Değerinin Tespitiyle İlgili Arsa M2 ve Arazi Birim Değer Takdirlerinin Mükelleflerce Dava Konusu Yapılabilmesi
Özet Bülten 2017-48__İzaha Davet ve Kapsamı
Özet Bülten 2017-47__Hediye Çeklerinin Vergisel Boyutu
Özet Bülten 2017-46__Gümrük beyannameli mal ihracı işlemlerinde, e-fatura uygulaması, İhracat Faturası
Özet Bülten 2017-46__İhracatta E-fatura Soru Cevap
Özet Bülten 2017-45__Promosyon Ürünler numune ve eşantiyonların vergisel boyutu
Özet Bülten 2017-44__İşveren Prim Desteği
Özet Bülten 2017-43__Vergi/Ceza İhbarnamesi Nedir?
Özet Bülten 2017-42__Amortisman Ayrılmaya Hangi Dönemde Başlanır
Özet Bülten 2017-41__01.07.2017-31.12.2017 Döneminde Uygulanacak Çocuk Zammı Tutarları
Özet Bülten 2017-40__İhracat E-Fatura Uygulamasında, Arıza-Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapabilme Usul ve Esasları
Özet Bülten 2017-39__E-Defter ile Yevmiye Defterine Kaydedilen Belgelerin KDV İndirimi
Özet Bülten 2017-38__2017 Yılı Mali Tatilde Beyanname ve Bildirim Süreleri
Özet Bülten 2017-37__Damga Vergisi, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Düzenlemeleri
Özet Bülten 2017-36__1.7.2017 Tarihinden Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlenmiştir
Özet Bülten 2017-35__Hafta Tatili Kanunu Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Özet Bülten 2017-34__2017 Yılında Yapılan Yatırımlara Yönelik Vergi İndirim Teşviki
Özet Bülten 2017-33__6728 sayılı Yasa ile getirilen Damga Vergisi Uygulamasına Dair Bazı Hatırlatmalar
Özet Bülten 2017-32__Kağıt Ortamındaki Defterlerin Kapanış Tasdikleri 30 Haziran 2017 Tarihine Kadar Yapılmalıdır.
Özet Bülten 2017-31__Sosyal güvenlik prim maliyetlerini azaltmak ve piyasa rekabet koşullarına uyum sağlamak için güncel teşvik imkânlar
Özet Bülten 2017-30__Binaların Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnalı Olarak Satışında Cins Tashihi Yaptırılması Konusu
Özet Bülten 2017-29__Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenlemeler
Özet Bülten 2017-29__Yapılandırma Kanunu Özet Tablo
Özet Bülten 2017-28__Zamanaşımı Süresinin Son Yılında Yapılacak İncelemeye Sevk ve Takdir İşlemlerine Sınırlama Getiren ve İnceleme Elemanlarına Bilgi-Belge Sunma Konusunda Yetki Belgesinin Yeterli Olacağını Belirten Vergi Denetim Kurulu İç Genelgesi Düzenlenmiştir.
Özet Bülten2017-27__Yabancılara İşyeri ve Konut Satışında KDV İstisnası
Özet Bülten 2017-26__Hurda Haline Gelmiş Sabit Kıymetler ile İmalat Atığı veya Artığı Şeklindeki Hurdaların Satışında KDV
Özet Bülten 2017-25__Vergi Levhasını Alma ve Bulundurma Zorunluluğu
Özet Bülten 2017-24__Beyaz Eşya ve Mobilyada Vergi İndirim Süreleri 30 Eylül 2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
Özet Bülten 2017-24__Ek Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu
Özet Bülten 2017-23__Devreden Yatırıma Katkı Payı Tutarlarının, Takip Eden Yıllarda Yeniden Değerleme Oranıyla Artırılmasına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır.
Özet Bülten 2017-22__Gelir ve Kurumlar Vergisinde İndirim Teşviki
Özet Bülten 2017-21__2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının, Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği
Özet Bülten 2017-20__Birinci Geçici Vergi Dönemi Sonunda Uygulanacak Kurlar
Özet Bülten 2017-19__2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İşlemlerine İlişkin 2017-9 Sayılı Genelge Yayımlanmıştır.
Özet Bülten 2017-19__Ek Genelge 2017-7
Özet Bülten 2017-19__Ek Genelge 2017-9
Özet Bülten 2017-18__KOBİ Birleşmelerinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Yönelik Düzenleme
Özet Bülten 2017-17__Yatırım Teşvik Kararnamesinde Değişiklikler Yapılmıştır.
Özet Bülten 2017-16__Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Düzenlemeler
Özet Bülten 2017-16__297 Tebliğ Eki
Özet Bülten 2017-15__Gayrimenkul işlemlerinde Damga Vergisi Düzenlemesi
Özet Bülten 2017-14__Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi
Özet Bülten 2017-13__Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilmesine İlişkin İşlemler
Özet Bülten 2017-13__Ek Formlar
Özet Bülten 2017-12__5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Özet Bülten 2017-12__Ekli Tablo Ar-Ge İndirim Uygulaması
Özet Bülten 2017-11__4/A ya tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları
Özet Bülten 2017-10__Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulayacak Alıcılar Listesine İlave Yapılmıştır.
Özet Bülten 2017-9__Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yazılım Satışları, Gayrimaddi Hak Satışları veya Bunların Kiralanması İşlemleri Kdv İstisnası Kapsamına Alınmıştır
Özet Bülten 2017-8__Binalarda Isı Yalıtımı ve/veya Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamalar Doğrudan Gider Olarak Dikkate Alınabilecektir
Özet Bülten 2017-7__Damga Vergisi Kanunu’na Ekli(1) Sayılı Tabloda Değişiklikler Yapılmıştır.
Özet Bülten 2017-7__Ek 1 ve Ek 2 Sayılı Cetvel
Özet Bülten 2017-6__6736 Sayılı Kanundan Yararlanma Hakkını Kaybedenler
Özet Bülten 2017-5__Asgari Ücret Desteğinde Süre Uzatımı
Özet Bülten 2017-4__Damga Vergisi ve Harçlar İle İlgili Düzenlemeler
Özet Bülten 2017-3__E-Faturaya Nasıl İtiraz Edilmelidir
Özet Bülten 2017-3__Ek-4857 Sayılı İş Kanununa Göre 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları
Özet Bülten 2017-2__Devreden Yatırıma Katkı Payı Tutarlarının, Takip Eden Yıllarda Yeniden Değerleme Oranıyla Artırılmasına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır.
Özet Bülten 2017-1__Yeni yılla birlikte mevzuatımızda meydana gelen oran, had ve tutarlarla ilgili değişiklikler